četrtek, 24. marec 2016

Castellterçolski ples

Katalonska narodna/Zborovska priredba: Manuel Oltra (r. 1922)/:
Priredba besedila: Agnès Armengol (1852–1934)

Besedilo

Castellterçolski ples

Pod nebom domovine,
modrim in vedrim.
pridite skupaj, mladenke,
pridite skupaj, mladenci.
Tako kot skupaj vro zaljubljenci,
pod nebesnim svodom
v skrivnostnem kolu
točijo se zvezde.
Čujte, že ples se začenja
in upanja zvezda
oblake odganja.
Čujte, te presvetle zvezde
sučejo se mične,
kakor iskre dične.

Pozdrav, gospod najvišji plesa,
pozdrav, vi svetovalci.
V sprehod po svežem zraku
stopite mi z družico.
Zavidal kralj bi vsak,
strme bi vas občudoval,
lepoto plesa in slavljenja
najvišje oblasti.
Hej, ta punčka vsa v zanosu,
prelestna in zabavna
in umetelno govori.
Hej, omikan se ji divi
in suče kot vrtavka,
ko pogled jo spazi.

Trum-la-ra-la-ra.
Zapoj, o mladež, dobro gre,
udari z nogo in petó,
kdor poje, spev podi mu zlo,
pojmo in plešimo, kar gre in še bolj.

Tral-la-la.
Živi naj ples častitljivi;
tral-la-la, vesela sardana,
kot plešejo gorjani.

Tral-la-la.
Živi naj ples najlepši,
tral-la-la, vesela sardana,
mati počutja vedrega.

Podaj roko, gospica,
podaj mi belo krhko dlan,
kot z grma krasnega prelestna roža,
podaj mi roko, ljubica,
ukradla moje si srce.
Tvoj korak je gib plesalke,
glas je tvoj kot slavca spev,
in obličje tvoje krasno,
Castellterçola bisera.

Rajajmo v mičnih
krogih,
mladenke brhke
so kraj nas;
črn klobuk
vesel se suka,
plašč, ki pleše
sem ter tja.

V verigo urno, hej!
V verigo urno, ki nas poveže;
v verigo urno, hej!
V verigo urno, ki združi nas.

Tira-li, tira-li, kamenček mali,
tira-li, tira-li, na desni srca,
kamenček vsaki je košček ljubezni,
vsaka ljubezen nasmeh iz srca.

V verigo urno, hej!
V verigo urno, ki nas poveže;
v verigo urno,hej!
V verigo urno, ki združi nas.

Tral-la-la.
Živi naj ples častitljivi;
tral-la-la, vesela sardana,
kot plešejo gorjani.

Tral-la-la.
Živi naj ples najlepši;
tral-la-la, vesela sardana,
mati počutja vedrega.

Prevod: Miha Rus

Izvirnik: http://www.coralespigol.org/ca/repertori/D/Dansa_de_Castelltercol.php
https://www.youtube.com/watch?v=1CT8v9QcIJ4

torek, 22. marec 2016

VRHNIKA

Svežina vsa prečista iz temin skrivnostnih
naposled vre izpod previsov skalnih.
Prinaša vonj dišečih senožeti daljnih
v Močilniku in Retovju voda mladostnih.
Trojica v skladju tja na Barje gleda
in Job jo zre in že pozablja muke,
še Krim s pogledom rdečim varje vnuke,
veselih osamelcev se mu pase čreda.
O Vrhnika, prečudoviti kraj,
kjer Barje se zaljubi v bele skale.
Barjanov pradavnine so zavdale,
ti, da si kakor zemski raj.